👋🏻 Mình là Hòa Nguyễn @hoaio

Stay Inspired, Be Optimal

⚛️ A QuantumAI Cloud Enthusiast

Hoà hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Khoa học máy tính tại CLOUDS Lab, Đại học Melbourne, Úc, với hướng nghiên cứu chính về kỹ thuật phần mềm và tối ưu các thuật toán quản lý tài nguyên cho Quantum Cloud Computing. Trước đó, Hoà là giảng viên về mạng máy tính và an toàn thông tin tại trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

🤩

Một người kiên định theo đuổi lối sống tối ưu (Optimalism) và chủ nghĩa tối giản (Minimalism)

Mình kiên trì nỗ lực từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của mình, chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân với một tư duy cầu tiến để tiếp tục hoàn thiện chính mình và đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng.

Blog của Hòa

Mình chủ yếu viết về Công nghệ (tập trung vào Quantum, AI, và Cloud), cũng như những bài viết về Lối sống chia sẻ những kinh nghiệm và bài học trong việc phát triển bản thân, cuộc sống tại Úc, và tối ưu hoá cuộc sống.

🛩

Hành trình của Hòa

“All change is hard at first, messy in the middle, and so gorgeous at the end.”