🙋🏻‍♂️

Hòa I/O Xin chào!

Blog chia sẻ về Công nghệ và Trải nghiệm sống từ Hòa Nguyễn 🇻🇳

Những bài viết mới nhất

Tại blog này, mình tập trung viết bài về Công nghệ và những Lối sống giúp mình tối ưu hóa năng lực bản thân và có một cuộc sống trọn vẹn hơn!

🧑🏻‍💻

Về Hòa

Mình luôn không ngừng theo đuổi và hướng đến lối sống Tối giản (Minimalism) và Tối ưu (Optimalism)

🥳

A QuantumAI Cloud and Emerging Computing Enthusiast

As of Oct 2021, I’ve been a Ph.D. student at CLOUDS Lab, UniMelb, Australia, with the principal research interests focusing on Quantum Serverless Computing.

🤩

Optimalism + Minimalism are directing my life to be truly happy!

I consistently strive to be the “best” version of myself (not the perfect one) and embrace the realities of the world with a growth mindset!